sl3 sl2 sl1

Liaté epoxidové podlahy

Liate epoxidové podlahy sú samonivelizačné, bezšpárové
a hygienické podlahy určené do priemyselných hál, skladov (viac …)

ESD; Antistatické podlahy

Elektrostaticky vodivé nosné vrstvy
v prevedeniach podľa špecifických charakteristík zvodného odporu
a vysokých požiadavkách na (viac …)

Dekoratívne podlahy

Pri vyšších nárokoch na estetický náhľad na podlahu v predajniach, jedálňach alebo spoločenských priestoroch a tiež na (viac …)


Bezprašné nátery

Na bezprašnú úpravu betonových podlách v menej namáhaných priestoroch /skladoch, montážných
a výrobných halách (viac …)