Služby / Bezplatné Služby

  • obhliadka staveniska a návrh najvhodnejšej technológie realizácie novej, alebo opravy starej poškodenej podlahy
  • premeranie parametrov podkladného betónu (vlhkosť, pevnosť)
  • písomné spracovanie návrhu riešenia technológie podlahy a cenovej ponuky

 

Meranie vlhkosti povrchovou metódou

Meranie vlkosti CM metodou

Zisťovanie materialovej vlhkosti CM-metódou je často používané pri meraní stavebných  materiálov ako napr. potery.  CM-metóda je deštruktívna a nákladná metóda.

U meraní vlhkosti je táto metóda v Nemecku jedinou uznávanou metódou (mimo veľmi časovo náročnej váhovej skúšky).