O nás

 

Naša spoločnosť

Začiatky a pôsobenie firmy spadá do roku 1990. Od tohto roku sa firma aktívne venuje stavebnej činnosti, konkrétne spracovaniu liatych epoxidových podlahovín. Z obchodnej činnosti je to predaj epoxidov a náhradných dielov.

 

Ciele spoločnosti

Pôsobíme na európskom trhu priemyselných podláh. Na realizáciu podláh používame špičkové materiály od renomovaných výrobcov epoxidov (ROMEX, Spolchemie/Svegal, LENA CHEMICAL, BASF, STO,), vďaka čomu dosahujeme kvalitný výsledok. Komunikujeme so zákazníkom a na základe jeho priania realizujeme jeho predstavy. Našou snahou je byť zákazníkovi nápomocný. Naša práca sa zakladá na kvalite, ktorú potvrdzujú certifikáty spôsobilosti.