Shortcodes

  • brúsenie terazzových podláh
  • brúsenie dlažieb z aglomerovaných prírodných hornín
  • brúsenie betónových konštrukcii pod izolácie a na pred úpravu pred pokladaním podlahových krytín, vrátane parkiet
  • pred úpravu betónu pred pokladaním plastových podláh